Zmiana adresu firmy

Uprzejmie informujemy, iż od 25 marca 2015 roku ulega zmianie adres firmy z dotychczasowego na:
ul. Strzelców Bytomskich 7
45-084 Opole.
Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, konta bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki po tym dniu prosimy kierować na nasz nowy adres. Nowy adres powinien również być umieszczany na wszystkich fakturach wystawionych od 25 marca 2015 r.

wstecz