Trójkomorowy żelbetowy zbiornik na wodę chłodzacą

Zakres – branża konstrukcja:

  1. projekt budowlany
  2. projekt wykonawczy

Lokalizacja – Skoczów

Zlecający – IEM

Realizacja – 2012 r.

Opis

W ramach opracowania wykonano projekt budowalny oraz wykonawczy żelbetowego zbiornika na wodę technologiczną o objętości około 130m3. Obiekt znajduje się w zakładzie produkcyjnym wytwarzającym plastikowe elementy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Konstrukcję zbiornika stanowi podziemna, trójkomorowa, prostokątna zamknięta skrzynia żelbetowa obciążona parciem gruntu, obciążeniem technologicznym pochodzącym od urządzeń znajdujących się na płycie górnej zbiornika oraz ciśnieniem hydrostatycznym wody znajdującej się wewnątrz zbiornika. Konstrukcja żelbetowa zbiornika wykonana  z betonu B25 zbrojonego prętami stalowymi klasy A-IIIN. Obiekt posadowiony jest na żelbetowej monolitycznej płycie dennej zbiornika. Głębokość posadowienia znajduje się 3,25 m poniżej poziomu gruntu.

wstecz