Remont syfonu pod rzeką Stobrawą na Kanale Krężel

Zakres – projekty konstrukcji:

  1. ekspertyza budowlana
  2. projekt budowlany
  3. projekt wykonawczy

Projekt zrealizowano przy współpracy z „Pracownią Projektową Krzysztof Sierakowski”

Lokalizacja – Kanał Krężel w km 2+250 we wsi Bogacica gm. Kluczbork

Inwestor – Wojewódzki Zarząd Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Opolu

Realizacja – 2010 r.

Opis

W ramach projektu przewidziano wykonanie nowych żelbetowych przyczółków, wlotowego i wylotowego syfonu wraz z wymianą rurociągu żelbetowego i połączenie ich z istniejącym rurociągiem z rur betonowych oraz uszczelnieniem. Zabudowę wyrw w dnie i  skarpach rzeki Stobrawa i Kanał Krężel, remont oraz umocnienie skarp i dna rzeki Stobrawa narzutem kamiennym typu ciężkiego oraz remont skarp rzeki Kanał Krężel na wlocie i wylocie z syfonu.

wstecz