Budynek gospodarczo – magazynowy – Projekt przebudowy

Zakres – projekty konstrukcji:

  1. inwentaryzacja budowlana
  2. ekspertyza budowlana
  3. projekt budowlany
  4. projekt wykonawczy

Projekt zrealizowano przy współpracy z „Pracownią Projektową Krzysztof Sierakowski”

Lokalizacja – Kluczbork

Inwestor – zakład produkcyjny

Realizacja – 2012 r.

Opis

Zamiarem inwestora była przebudowa wiaty gospodarczo – magazynowej, przebudowa części budynku gospodarczo – magazynowego oraz rozbiórka części budynku gospodarczo – magazynowego. Zakres opracowania objął budynki znajdujące się w północno-wschodniej części zakładu produkcyjnego – przeznaczone do remontu, przebudowy oraz rozbiórki. Wiata przeznaczona do kapitalnego remontu posiadała konstrukcję drewnianą płatwiowo-kleszczową, słupy drewniane o przekroju kołowym, usztywnienie przestrzenne stanowiły kleszcze oraz zastrzały drewniane. Pokrycie połaci dachowej wykonane z dwóch warstw papy na lepiku na pełnym deskowaniu leżącym na krokwiach drewnianych. Natomiast budynek przeznaczony do przebudowy i rozbiórki był konstrukcji mieszanej: murowanej, stalowej, drewnianej oraz żelbetowej. Budynek składał się z dwóch kondygnacji:  parteru  i piętra.

Przebudowa polegała na: wymianie istniejącej zniszczonej konstrukcji drewnianej wiaty na konstrukcję stalową, obniżeniu drugiej kondygnacji części budynku dwukondygnacyjnego, poprzez wymianę drewnianej konstrukcji stropodachu na kratową konstrukcję stalową opartą na ścianach za pośrednictwem wieńca żelbetowego.

wstecz