Budynek biurowy z parkingiem wielopoziomowym

Zakres:

  • Inwentaryzacja budowlana;
  • Ekspertyza budowlana: Analiza statyczno – wytrzymałościowa konstrukcji stropów na poziomach ±0,00; +2,70; +3,70; słupy na przecięciach osi 6, 7, D, E oraz belki żelbetowe w tym fragmencie budynku;
  • Projekt budowlany przebudowy w branży konstrukcyjnej;
  • Projekt wykonawczy przebudowy w branży konstrukcyjnej;

Opracowano  przy współpracy z „Pracownią Projektową Krzysztof Sierakowski”

Lokalizacja – Piaseczno

Inwestor – deweloper

Realizacja – 2010 r.

Opis

Budynek biurowy posiadający 4 do 6 kondygnacji nadziemnych i 1 do 2 kondygnacji podziemnych.

Zamiarem inwestora była przebudowa budynku pojegajaca rozbiórce części stropu oraz na wykonaniu w tym miejscu klatki schodowej oraz dźwigu (platformy) w celu skomunikowania poziomów ±0,00; +2,70; +3,70.

Przedmiotem ekspertyzy była analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji stropów na poziomach ±0,00; +2,70; +3,70; słupy na przecięciach osi 6, 7, D, E oraz belki żelbetowe w tym fragmencie budynku.

Zaprojektowano m. in.: na krawędzi wykonanego otworu żelbetowe belki obwodowe, schody żelbetowe monolityczne płytowe czterobiegowe. Biegi schodowe i spoczniki oparto na zaprojektowanych belkach żelbetowych rozpiętych pomiędzy istniejącymi słupami.

wstecz