OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 4/VI.2011

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

 

KAMIKON Łukasz Kamiński
ul. Ossowskiego 25c/1
46-203 Kluczbork

Kluczbork, dnia 7 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 4/VI.2011

 

§ 1

Wskazanie sposobu udzielenia zamówienia

Firma KAMIKON Łukasz Kamiński z siedzibą w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 25c/1 zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na planowany zakup. Zestaw komputerowy składający się ze: stacji roboczej, monitora, klawiatury, myszy.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Ogłoszenie o zamówieniu jest związane z realizacja projektu p.t.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – Biuro projektów w Kluczborku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zestaw komputerowy składający się ze: stacji roboczej, monitora, klawiatury, myszy.

Specyfikacja (parametry nie gorsze niż przedstawione poniżej lub równoważne):

Zainstalowany system operacyjny

64-bitowy system operacyjny

Typ procesora: Sześciordzeniowy procesor

Procesor co najmniej (3,06 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, pamięć 1066 MHz)

Obudowa Przekształcalna miniwieża

Pamięć

6GB (3x2GB) 1333MHz,

Gniazda pamięci 4 lub 6 gniazd DIMM

Archiwizacja danych

Wewnętrzne wnęki na napędy 2 wewnętrzne wnęki 3,5 cala

Zewnętrzne wnęki na napędy 3 zewnętrzne wnęki 5,25 cala

Napędy wewnętrzne (7200 obr./min)

1000 GB

Kontroler pamięci masowej Zintegrowany kontroler SATA 3 Gb/s z funkcjami RAID 0, 1, 10, 5.

Napędy optyczne DVD-RW x16

Grafika

Grafika 600 1GB PCIe x16, 96 rdzeni obliczeniowych,

Funkcje rozszerzeń

Porty Co najmniej:

2 porty USB 2.0, 1 wejście mikrofonu, 1 wyjście słuchawkowe, opcjonalnie 1 gniazdo IEEE 1394a:

6 portów USB 2.0, 1 wejście audio, 1 wyjście audio, 1 wejście mikrofonu, 2 gniazda PS/2, 1 port RAJ-45 do podłączenia zintegrowanej, gigabitowej karty sieci LAN

Wewnętrzne: 4 USB 2.0

2 USB 3.0 2 IEEE 1394a or 1394b; 4 internal USB 2.0

Sloty 2 złącza PCI Express 2.0 x16

Komunikacja

Interfejs sieciowy Zintegrowana karta LAN 10/100/1000 PCIe,

Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa

Mysz i klawiatura w zestawie,

Gwarancja 36 miesiecy w miejscu instalacji

Monitor

Parametry – co najmniej:

 Rozmiar wyświetlacza (przekątna) 61 cm (24″)

 Współczynnik kształtu – Szeroki ekran (16:10)

 Rozdzielczość 1920 x 1200

 Wyświetlanie pikseli 0,270 mm

 Jasność 400 cd/m²

 Współczynnik kontrastu – 1000:1; dynamiczny 3000:1

 Kąt widzenia: 178° w poziomie, 178° w pionie

 Czas odpowiedzi 5 ms

 Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej

 Zasilacz o sprawności 85%

 Gwarancja: 36 miesięcy gwarancji w miejscu instalacji,

§ 3

Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: Cena netto – 100%

Opis sposobu obliczania ceny

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty =

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
—————————————————————- x 100%
Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości zamówienia upływa 30.06.2011 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba firmy.

§ 5

Opis sposobu przygotowania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.kamikon.pl lub w siedzibie firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać zamówienie w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub e-mail.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2011 r. o godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

§ 6

Proces wybory oferty

Oferty zostaną ocenione w dniu 14.06.2011 r. do godz. 18.00.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 14.06.2011 r. o godz. 18.00, w siedzibie KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich dostawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przewidywana data realizacji zamówienia – wystawienia faktury nastąpi pomiędzy dniem: 15.06.2011 r. a 24.06.2011 r.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

wstecz