OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/VIII.2011

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

 

KAMIKON Łukasz Kamiński
ul. Ossowskiego 25c/1
46-203 Kluczbork

Kluczbork, dnia 29 sierpnia 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/VIII.2011

§ 1

Wskazanie sposobu udzielenia zamówienia

Firma KAMIKON Łukasz Kamiński z siedzibą w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 25c/1 zwana dalej „Zamawiającym”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na planowany zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Ogłoszenie o zamówieniu jest związane z realizacja projektu p.t.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – Biuro projektów w Kluczborku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

urządzenie wielofunkcyjne A3.

Specyfikacja (parametry nie gorsze niż przedstawione poniżej lub równoważne):

Dane techniczne:

– drukarka laserowa, kolorowa A4/A3

– prędkość: 20 str. A4/min; 10 str. A3/min w kolorze i cz-b

– pierwszy wydruk: ok. 11 sek. (czarno-biały); ok. 14 sek. (kolor)

– pierwsza kopia: ok. 12.7 sek.(czarno-biały); ok. 15.6 sek. (kolor)

– czas nagrzewania: ok. 55 sek. lub mniej

– artykuł w pikantnej cenie redcoon.com!

– rozdzielczość: 600 x 600 dpi (drukowanie, skanowanie, kopiowanie)

– certyfikaty: GS / TÜV / CE / ISO 9001 i 14001

– obciążalność: średnio 2.500 stron miesięcznie / max. 100.000 stron miesięcznie

– kody dostępu: 100 kodów (rozliczanie / kontrola dostępu)

– pobór mocy: Stand-by – 135 W; Drukowanie – 567 W; Sleep Mode – 1 W

– zasilanie: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

– procesor: PowerPC 464 / 800 MHz

– pamięć: 1024 MB RAM (maks. 2048 MB)

– poziom hałasu: kopiowanie/drukowanie: 47 dB(A)

Obsługa papieru:

– podajnik wielofunkcyjny na 100 ark. 60-256 g/m2 (52-163 g/m2 dla większego rozmiaru

niż A4/lLtter); format: A3, A4, A5, A6, B5, folie, legal, koperty, niestandardowe

– uniwersalna kaseta na 500 ark. (maks. 1600) 60-256 g/m2; format: A#, A4, A5, B5, folie,

legal, koperty

– dupleks – automatyczny druk dwustronny (60-220 g/m2)

– odbiór dokumentów na 50 ark.

– odbiór wydruku: taca odbiorcza na 250 ark. wydrukiem do dołu + separator prac na 30

ark.

Kopiarka:

– format oryginału: A3/Ledger

– kopiowanie ciągłe:1-999 kopii

– zoom: 25-400% co 1%

– zaprogramowane skale powiększenia: 5 redukcji/ 5 powiększeń

– funkcje kopiarki: jedno skanowanie wiele kopii; sortowanie elektroniczne; „N” kopii na

jednej kartce (2w1, 4w1); rezerwowanie zadania; kopiowanie w przerwie kopiowania;

programy użytkownika; skanowanie ciągłe; kopiowanie dzielone; automatyczne

kopiowanie dwustronne; automatyczny zmiana kasety (wymagany jest PF-470 lub

PF-471); kontrola nasycenia kopii; zabezpieczenie przed przebijaniem obrazu drugiej

strony

Drukarka sieciowa:

– język kontrolera: Prescribe IIc

– emulacje: PCL 6 (5e/XL) / PostScript 3 (KPDL 3) / druk bezpośredni PDF i XPS

– czcionki: 93 czcionek konturowych (PCL6, KPDL3) / 8 czcionek dla Windows Vista, 1

czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych + kod

dwuwymiarowy (PDF-417)

– kompatybilność: Windows, Mac OS X Version 10.2 lub wyższe, UNIX, LINUX i inne

– funkcje drukowania: PDF Direct Print / IPP printing / E-mail printing / druk WSD /

drukowanie bezpieczne przez SSL / IPsec / SNMPv3

Skaner sieciowy:

– funkcje sieciowe: skanowanie do e-mail / do FTP / do SMB / TWAIN / do USB / WSD

skan / WIA

– maksymalny rozmiar skanowanego dokumentu: As, Ledger

– rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, mieszane, OCR

– rozdzielczość: 200 x 100, 400 x 200, 200, 300, 400 lub 600 dpi

– typ pliku: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

– metoda kompresji: MMR / JPEG

– interfejs: Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB Host 2.0

– prędkość skanera 400 ipm (300 dpi, A4, mono / kolor)

– funkcje: zintegrowana ksiązka adresowa, wsparcie Active Directory, szyfrowany transfer

danych, wysyłanie wielu (e-mail, fax, SMB / folder FTP, print) na raz

Fax System:

– faks cyfrowy: Super G3 / Prędkość 33,6 kpbs / pamięć 700 stron

– prędkość skanowania: 2 sekundy (szybkie skanowanie, bitmapa)

– książka adresowa: 200 (adres osobisty) + 50 (adres grupy)

– metoda kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

– maksymalny oryginalny rozmiar: A3, Ledger

– bądź sprytny – kupuj w redcoon.com – jesteśmy lepsi!

– funkcje: faks sieciowy, dwustronne przesyłanie oraz odbiór, szyfrowana transmisja i

odbiór, autoryzacja przesyłu i odbioru (faks polling), broadcast

Interfejsy:

– USB 2.0

– USB host

– Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX

– slot dla opcjonalnego serwera wydruku

– slot dla opcjonalnej karty CompactFlash

§ 3

Opis kryteriów, którymi beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium: Cena netto – 100%

Opis sposobu obliczania ceny

Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty =

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
—————————————————————- x 100%
Cena oferty ocenianej

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.

b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości zamówienia upływa 30.09.2011 r.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba firmy.

§ 5

Opis sposobu przygotowania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.kamikon.pl lub w siedzibie firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać zamówienie w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub e-mail.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres firmy KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2011 r.o godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

§ 6

Proces wybory oferty

Oferty zostaną ocenione w dniu 09.09.2011 r. do godz. 18.00.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 09.09.2011 r. o godz. 18.00, w siedzibie KAMIKON Łukasz Kamiński, Kluczbork, ul. Ossowskiego 25c/1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich dostawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przewidywana data realizacji zamówienia – wystawienia faktury nastąpi do dnia: 30.09.2011 r.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu w formacie PDF

wstecz