Aktualności

Ogłoszenia

W związku realizacją projektu p.t.: „Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – Biuro projektów w Kluczborku”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, firma KAMIKON Łukasz Kamiński z siedzibą w Kluczborku przy ul. Ossowskiego 25c/1 składa zapytania ofertowe na dostawę sprzętu, oprogramowania oraz usług.

Poniżej znajdują się szczegóły oraz pełna treść poszczególnych ogłoszeń. Z poniższych stron istnieje możliwość pobrania plików z ogłoszeniami o zamówieniu w formacie PDF.