O firmie

Biuro projektów oferuje przygotowanie oraz obsługę realizacji inwestycji budowlanych jak również obsługę istniejących obiektów budowlanych.

W  ramach przygotowania i obsługi realizacji inwestycji budowlanych:mieszkalnych, przemysłowych, komercyjnych użyteczności publicznej, budowli inżynierskich biuro projektów oferuje:

 • przygotowanie koncepcji oraz założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji;
 • opracowanie ekspertyz budowlanych;
 • opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, dokumentacji warsztatowej;
 • optymalizację konstrukcji;
 • analizy ekonomiczne, szacowanie kosztów inwestycji;
 • doradztwo techniczne;
 • opracowywanie inwentaryzacji budowlanych;
 • opracowanie informacji i planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • przygotowanie przedmiarów i kosztorysów;
 • opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
 • sporządzanie charakterystyk energetycznych budynków;
 • pełnienie nadzoru autorskiego;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W ramach obsługi istniejących obiektów budowlanych biuro projektów oferuje:

 • opracowanie ekspertyz budowlanych i opinii technicznych;
 • opracowanie inwentaryzacji budowlanych;
 • sporządzanie certyfikatów energetycznych;
 • przeprowadzanie ocen stanu technicznego obiektów.

Do pracy wykorzystywany jest najnowszy sprzęt oraz nowoczesne, licencjonowane oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie.

Jest to oprogramowanie oparte na idei BIM (proces modelowania informacji o budynku przy wykorzystaniu trójwymiarowych modeli) umożliwiający wykorzystanie cyfrowego modelu budynku do podejmowania decyzji projektowych, opracowanie spójnej dokumentacji budowlanej, koordynację między branżową, przeprowadzenie analiz zyskowności i szacowania kosztów inwestycji oraz zarządzania obiektem.

Analizy statyczno – wytrzymałościowe przeprowadzane są za pomocą oprogramowania MES umożliwiającego przestrzenne modelowanie ustrojów budowlanych oraz wymiarowanie elementów konstrukcji wg norm krajowych oraz europejskich.

Posiadane oprogramowanie, m. in.:

 • Autodesk Revit 2018 (dwa stanowiska);
 • Autodesk Advance Steel 2018 (dwa stanowiska);
 • Autodesk AutoCAD 2018 (cztery stanowiska);
 • Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 (jedno stanowisko);
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 (jedno stanowisko);
 • Norma Expert;
 • ArCADia-TERMO 3.2;
 • inne

Posiadany sprzęt, m. in.:

 • stacje robocze;
 • ploter A0+ HP Designjet T790 44in;
 • urządzenia wielofunkcyjne m.in. A3 kolor – Kyocera FS-C8020;
 • inne