Leśniczówka Leśnictwa Dąbrówka

Zakres – wielobranżowa dokumentacja techniczna:

  1. inwentaryzacja budowlana
  2. ekspertyza budowlana
  3. projekt budowlany
  4. projekt wykonawczy
  5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
  6. przedmiar robót
  7. kosztorys inwestorski

Lokalizacja – Mańczok, gmina Murów

Inwestor – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa

Realizacja – 2009 r.

Opis

Przedmiotem opracowania była kompletna, wielobranżowa dokumentacja techniczna modernizacji budynku mieszkalnego na potrzeby przyszłej leśniczówki Leśnictwa Dąbrówka w miejscowości Mańczok położonej w gminie Murów.

Zaplanowano przeprowadzenie modernizacji  w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował remont pokrycia dachowego oraz wnętrza budynku z urządzeniami kotłowni, dobudowę komina oraz wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów. Natomiast w etapie drugi zaplanowano modernizację elewacji budynku oraz infrastruktury zewnętrznej.

Przedmiotowy budynek o prostej bryle, na planie prostokąta, z dachem dwuspadowym, parterowy z poddaszem użytkowym posiada wejścia znajdujące się od strony północnej: wejście główne do budynku oraz do pomieszczenia gospodarczego – hydroforowni. Układ konstrukcyjny podłużny – ściany murowane z cegły pełnej. Strop nad parterem drewniany belkowy. Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana krokwiowo płatwiowa, dwu-wieszarowa, pokrycie dachówka ceramiczna.

 

wstecz