Konstrukcja wsporcza pod separatory optyczne oraz przenośniki załadunku prasy

Zakres – projekty konstrukcji:

  1. projekt budowlany
  2. projekt wykonawczy

Projekt zrealizowano przy współpracy z „Pracownią Projektową Krzysztof Sierakowski”

Lokalizacja – Katowice

Realizacja – 2011 r.

Opis

W zakresie opracowania była stalowa konstrukcja wsporcza pod separatory optyczne oraz przenośniki załadunku prasy dla Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów dla północnej części Katowic poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne.

Konstrukcje wsporcze znalazły się w obiekcie, który spełniał będzie funkcję zakładu wstępnej segregacji odpadów oraz zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, z których wytworzone zostanie paliwo alternatywne.

Konstrukcja wsporcza pod separatory optyczne zrealizowana jako rama przestrzenna wielopoziomowa wysokości około 11 m o ciężarze ≈ 47 t. Natomiast ciężar konstrukcji wsporcza pod przenośniki załadunku prasy wynosił ≈ 6 t.

 

 

 

 

wstecz