Budynek biurowy z garażem wielopoziomowym – fitness

Zakres:

Ekspertyza budowlana: Analiza statyczno – wytrzymałościowa stropu na poz. +14,69 pod kątem możliwości zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na klub fitness

Ekspertyzę opracowano  przy współpracy z „Pracownią Projektową Krzysztof Sierakowski”

Lokalizacja – Piaseczno

Inwestor – deweloper

Realizacja – 2010 r.

Ekspertyza – Opis

Budynek biurowy posiadający 4 do 6 kondygnacji nadziemnych i 1 do 2 kondygnacji podziemnych.

Zamiarem inwestora była zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych znajdujących się na poziomie +14,69 m (poziom konstrukcyjny) +14,80 m, na klub fitness.

Przedmiotem ekspertyzy było przeprowadzenie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych elementów przedmiotowego budynku powiązanych konstrukcyjne ze stropem na poz. + 14,69 m, tj. istniejące stropy żelbetowe płytowo słupowe z belkami obwodowymi na poziomie +14,69, stalowo – żelbetowa konstrukcja uzupełniająca otwór w stropie pomiędzy osiami 4-5 / A-D; słupy oraz belki żelbetowe w przedmiotowym fragmencie budynku.

 

wstecz